LK WEBSITE GIÁO DỤC

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 59

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1711

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 47282

Kế hoạch năm học 17-18

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ
TRƯỜNG TH HƯƠNG TRẠCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 59/KH-TH HT        Hương Trạch, ngày 29 tháng 9  năm 2017
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 – 2018

 
 
 

CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
         Điều lệ trường tiểu học;
         Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định sô 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
 Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018 của ngành Giáo dục,
Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018, Công văn số 1216/BC-SGDĐT ngày 23/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018, căn cứ Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Kế hoạch số 548/PGD ĐT, ngày 7/9/2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp tiểu học,
 
  Phần thứ nhất
                                       ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          I. Đặc điểm của địa phương.
          1. Điểm mạnh:
          + Xã Hương Trạch tuy là địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, giáp Quảng Bình  song chính quyền địa phương đã quan tâm đến công tác giáo dục, tạo điều kiện cho các nhà trường về cơ sở vật chất, về công tác tuyên truyền với nhân dân về chủ trương, đường lối đối với giáo dục.
          + Cơ bản các bậc phụ huynh đã quan tâm đến việc học tập của và có sự phối hợp với nhà trường để giáo dục con em.
          2. Điểm yếu: Là địa phương điều kiện còn khó khăn, ngân sách địa phương hạn hẹp, nguồn thu ít, chưa có kinh phí để đầu tư cho XDCSVC nên trường chưa đảm bảo phòng học, phòng chức năng để hoạt động sau sát nhập. Nhân dân nghèo, gia đình đông con đi học nên chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em.
          II. Thực trạng của nhà trường.
          1. Quy mô trường, lớp:
          Năm học 2017- 2018, Trường có 3 điểm trường, 27 lớp với 661 học sinh (tăng 2 lớp và 37 học sinh so với năm học 2016- 2017). Điểm trung tâm 14 lớp 393 HS; Điểm La Khê: 9 lớp: 190HS; Điểm Hương Phúc: 4 lớp: 79 HS. HS công giáo chiếm 372 em (56,2%), HS dân tộc: 44 em, trong đó Mường 35, Dân tộc khác 5; HS  thuộc hộ nghèo: 139 (21%), cận nghèo: 55 em; HS khuyết tật: 2 em.
Tổng số CBGV, NV: 52 người, trong đó CBQL: 4; Giáo viên: 41; TPT đội: 1; (2GV Anh Hợp đồng); Hành chính: 6. Tỷ lệ : 1,5GV/lớp
          2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
          + Cơ sở vật chất: Cơ bản đáp ứng cho việc dạy và học, có đủ phòng học văn hóa cho HS học 1 lớp/1 phòng có đầy đủ bàn ghế 2 chỗ ngồi cho học ngồi học, có sân chơi, bãi tập cho HS hoạt động, trường đặt nơi thoảng mát, yên tĩnh. Các phòng học đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng. Cả 3 điểm trường đều có công trình vệ sinh, hệ thống nước sạch cho CBGV và HS sử dụng. Song sau sát nhập 5 năm còn tồn tại 3 điểm trường, thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng, thiết bị, thư viện,.. đặc biệt điểm chính CSVC xuống cấp phòng học chưa đủ diện tích, phòng thiết bị diện tích quá hẹp chưa đạt chuẩn.
+ Trang thiết bị dạy học: Trang thiết bị dạy học khá đảm bảo theo danh mục tổi thiểu của Bộ quy định, đáp ứng theo nhu cầu dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục. Cả 3 điểm trường đều có máy tính nối mạng để cho CBGV khai thác và HS học tập. Toàn trường có 23 máy tính, 5 đầu chiếu phục vụ cho công tác quản lý và học tập.
          - Tài chính:  Những năm gần đây ngân sách đầu tư cho giáo dục cơ bản đã được cải thiện để nhà trường hoạt động và mua sắm thêm trang thiết bị dạy học,... đã giải quyết đảm bảo chế độ lương và phụ cấp cho CBGV. Các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh, nhà trường luôn thực hiện đúng quy trình và đúng quy định theo công văn số:1702 /LNSTC-SGDĐT, ngày  28  tháng  8  năm 2012.
          3. Thuận lợi, khó khăn.
a. Thuận lợi:
Trong những năm gần đây được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh đã quan tâm đến giáo dục nên chất lượng ngày càng phát triển.
Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học ở 3 điểm trường, trường đặt nơi thoảng mát, yên tĩnh, đảm bảo an toàn. Thời tiết bước vào năm học mới thuận lợi.
Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo và có chuyên môn khá vững vàng, nhiệt tình trong công tác, nội bộ có sự đoàn kết cao.
b. Khó khăn:
- Hương Trạch thuộc xã miền núi giáp với tỉnh Quảng Bình, học sinh chủ yếu là  gia đình công giáo đông con, kinh tế khó khăn, cha mẹ quan tâm đến việc học tập của con em có phần hạn chế, học sinh cách sông đi lại khó khăn, mưa lụt thường xuyên phải nghỉ học ở các xóm Tân Thành, Tân Dừa, Kim Sơn,....
- Đội ngũ giáo viên ở xa từ 8- 22 km đi lại gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến sức khỏe, thiếu giáo viên đặc thù như tin, Thể dục, giáo viên văn hóa chỉ đạt 1,29 GV/lớp so với năm học 2016- 2017 tăng 2 lớp nhưng giảm 1 GV. Cán bộ phụ trách Thiết bị- Thư viện chưa đáp ứng yêu cầu, không có chuyên môn phù hợp chưa đạt theo tiêu chí PCGDTHĐĐT mức độ 3;
                   - Trường có 3 điểm trường nên việc quản lý của Hiệu trưởng gặp nhiều khó khăn, không soát xét được hết việc dạy và học hàng ngày.
          - Ngân sách chưa đáp ứng cho yêu cầu hoạt động, trong lúc đó phải trang trải cả 3 điểm trường về điện, nước, bảo vệ và các hoạt động khác nên chật vật.
 
Phần thứ hai
       PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP:
            I. Nhiệm vụ chung
 Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018 của ngành Giáo dục, Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018, Công văn số 1301/SGDĐT-GDPT ngày 06/9/2017 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về HD thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2017-2018, Công văn số 548/PGDĐT ngày 7/9/2017 cảu phòng GD&ĐT Hương Khê về hường dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp tiểu học,
Thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 theo Quyết định số 2186/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 3/8/2017 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 cho  giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của các em.
          II. Chỉ tiêu phấn đấu.
          Tiếp tục pháp huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại phấn đấu đạt những chỉ tiêu sau:
 1. Tập thể:
a. Về đơn vị: Tập thể lao động SX, UBND tỉnh tặng Bằng khen.
          b. Về các đoàn thể:
          + Công đoàn vững mạnh xuất sắc đề nghị Tổng Liên đoàn lao động tằng Bằng khen.
          + Liện đội đề nghị Trung ương đoàn tặng cờ thi đua.
          c. Về cán bộ giáo viên:
          + CSTĐ cấp tỉnh : 01 đ/c
          + CSTĐ cấp huyện : 15%
          + 70%  trở lên CB,CC-VC đạt lao động tiên tiến trở lên
          + 2 Bản SKKN đạt cấp tỉnh; 12 bản SKKN đạt cấp huyện.
+ Không có cán bộ, CCVC vi phạm kế hoạch hóa gia đình sinh con thứ 3 trở lên.
+ Không có hiện tượng đơn thư khiếu nại nạc danh, vượt cấp.
+ 100% cán bộ, CCVC tham gia tốt các phong trào thi đua, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học( 100% CBGV,NV có máy tính kết nối internet), có bài viết lên diễn đàn giáo dục, trang Website trường, bài tuyên truyền, bản tin cho Ban biên tập trường. Tham gia giới thiệu sách hay ít nhất 1 lần ở hoạt động thư viện ; tự làm đồ dùng dạy học ít nhất có 1 sản phẩm để trưng bày nhân 20/11. Tham gia các hoạt động về chăm sóc di tích lịch sử, hành trình về các địa chỉ đỏ khi được tổ chức.
+ 100% GVCN tham gia thi bình chọn GVCN giỏi cấp trường để chọn GV tham gia thi GVCN giỏi cấp huyện và tỉnh. 10 GV tham gia thi GVCN giỏi huyện, tỉnh; 50% trở lên GV tham gia thi GV giỏi trường.
+ Xếp loại theo Chuẩn:  Hiệu trưởng: XS; phó Hiệu trưởng: XS; Giáo viên: 20 % Xuất sắc, 70 % Khá trở lên.
+ 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017- 2018, trong đó 30% giỏi, 70% khá.
d. Về học sinh:
+ Tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện: Phấn đấu Nhất, Nhì toàn đoàn khối Tiểu học.
+ Tham gia tốt các phong trào thi đua, các cuộc giao lưu trường và ngành tổ chức, có sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật dự thi cấp trường, cấp huyện. Tham gia tốt các phong trào chăm sóc Di tích lịch sử, hành trình về các địa chỉ đỏ, doanh trại bộ đội, thăm mộ Bác Giáp…
+ HS lớp 5 hoàn thành CTTH :   100%
+ Học sinh lớp 1 đến lớp 4 hoàn thành chương trình lớp học : 98% trở lên
Đánh giá quá trình học tập các môn học và hoạt động giáo dục:
+ Hoàn thành tốt : 50% trở lên.
+ Hoàn thành : 48% trở lên,
+ Chưa hoàn thành : không quá 2%.
Đánh giá về năng lực và phẩm chất :
+ Tốt : 70% trở lên.
+ Đạt : 28% trở lên ;
+ cần cố gắng : dưới 2%.
+ Phong trào vở sạch, chữ đẹp:  100% lớp đạt tiêu chuẩn VSCD, Trên 98% học sinh đạt tiêu chuẩn VSCD ; Chưa đạt không quá 2%
+ Học sinh tham gia bảo hiểm Y tế bắt buộc: 100%. Vận động phụ huynh, học sinh mua Bảo hiểm Toàn diện: 50% trở lên.
e) Về phổ cập GDTH:
- Duy trì đảm bảo đạt PCGDTH mức độ 3 theo Nghị định 20/2014- NĐCP, ngày 24/3/2014 về PCGD, XMC và Thông tư 07/ 2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC.
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không để HS bỏ học và HS trong độ tuổi ở ngoài nhà trường.
g) Về thư viện: Duy trì thư viện Tiên tiến ( mở rộng thêm không gian đọc thư viện xanh tại trung tâm).
h) Công tác kiểm định chất lượng: Hoàn thiện Hồ sơ, thu thập Minh chứng chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài đầu năm học 2018- 2019.
          III. Nhiệm vụ và giải pháp:
1. Thực hiện công tác truyền thông
Quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tổ chức tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với Ban văn hóa xã, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội; phối hợp với bộ phận phát thanh xã để tuyên truyền đến các thôn xóm, phụ huynh học sinh những nhiệm vụ của nhà trường theo quy định. Chú trọng đẩy mạnh truyền thông những nội dung: Quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30 và Thông tư 22; dạy học Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục; dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới; phương pháp “Bàn tay nặn bột”; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; áp dụng các thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến.
Kiện toàn Ban biên tập bản tin nhà trường do hiệu trưởng làm trưởng ban, đồng chí Lê Hồ Phương TPT phụ trách công tác biên, 1 tháng mỗi cán bộ giáo viên có 1 tìn, bài nạp về cho Ban biên tập chọn lọn  viết và đưa tin bài về các hoạt động của nhà trường lên website đơn vị, diễn đàn giáo dục, lên hệ thống phát thanh xã mỗi tháng 2 đến 3 tin, bài tùy vào chủ đề tháng. (Đ/C Anh PHT phụ trách website đơn vị, đ/c Trịnh Xuân Thường giáo viên phụ trách diễn đàn giáo dục, đ/c Huyền Y tế phối hợp văn hóa xã để phát thanh ở xã.
  Các bài, tin hoạt động, bài viết chuyên môn, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của HS, CBGV để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tăng cường truy cập và thường xuyên cập nhật và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.
2. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua
 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.
 Thực hiện sáng tạo các nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:
- Xây dựng trường, lớp “Xanh, sạch, đẹp, an toàn” theo tiêu chỉ nông thôn mới.
- Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp, nhà trường và địa phương.
        - Tổ chức các sân chơi trí tuệ, các câu lạc bộ phù hợp với HS  để học sinh có cơ hội thể hiện năng khiếu, sở trường khi tham gia các hoạt động tập thể.
          3. Công tác dạy- học
           Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tài liệu chuẩn kiến thức- Kỹ năng các môn học của Bộ GD&DĐT.
 Tập trung chỉ đạo thực hiện dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, dạy phân hóa đối tượng trên cơ sở bảo đảm chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học; đẩy mạnh việc chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ban giám hiệu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dạy buổi 2 của từng giáo viên trên lớp theo công văn 1611 của sở về định hướng dạy học buổi 2.
          Thực hiện công tác giữ vở sạch viết chữ đẹp, 3 đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách các điểm trường và các tổ trưởng lập kế hoạch triển khai thực hiện,  mỗi tháng kiểm tra đánh giá xếp loại đưa vào tiêu chí xếp loại giáo viên; nhà trường tổ chức giao lưu “Văn hay chữ đẹp” cho học sinh 1 lần/ kỳ giao cho đồng chí Phong PHT phụ trách.
 Tổ chức các buổi chuyên đề, soạn bài chung dạy thể hiện theo hướng sinh hoạt chuyên môn mới và HĐNGLL mỗi tháng  mỗi tổ ít nhất 2 lần.
 3.1. Thực hiện dạy Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục (CGD):
- Thực hiện dạy học Tiếng việt lớp 1 Công nghệ theo Quyết định số 2222/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục năm học 2016-2017.
- Tiếp tục triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu CGD cho 165 HS lớp 1, biên chế thành 6 lớp điểm trung tâm 3 lớp  94 HS, điểm La Khê 2 lớp 46 HS, điểm Hương Phúc 1 lớp 24 HS.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong phụ huynh, học sinh và các lực lượng xã hội về những ưu điểm học theo Công nghệ giáo dục rút kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện. Phối hợp với trường Mầm non không tổ chức dạy cho trẻ đọc, viết trong các lớp mầm non và trước khi vào lớp 1. HD phụ huynh không cho con em học thêm bấy kỳ ở đâu hay bày trước ở nhà, không mua sách giáo khoa, tài liệu trong hè, đặc biệt sách không rõ nguồn gốc. Phụ huynh không nôn nóng khi con em mới vào lớp 1 vai. Bà tuần đầu có thế chưa biết đọc, biết viết hãy tin tưởng vào GV và nhà trường,..
- Tạo điều kiện về mọi mặt, đầu tư thời gian, con người tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức cho đội ngũ giáo viên khối 1. Bố trí GV hợp lý chọn những GV có năng lực đã dạy lớp 1 nhiều năm có kinh nghiệm dạy lớp 1 trong điều kiện có thể.
- Bố trí cho lớp 1 phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát, Bàn ghế đúng tiêu chuẩn cho 6 lớp 1.
- Thực hiện chương trình tuần 0, tuần làm quen cho lớp 1-CGD  bắt đầu từ ngày 21 tháng 8 năm 2017, Tuần 1 từ ngày 6/9/2017 theo quy định của sở GD&ĐT.
- Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giúp đỡ, tư vấn việc dạy học Tiếng Việt lớp 1 và báo cáo kip thời, đột xuất  khi cần thiết hàng tuần và định kỳ mỗi học kì. Tuyệt đối không nóng vội trong việc dạy học tiếng việt CGD, phải kiên trì và hiểu tâm lý của HS lớp 1.
3.2. Triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ
- Tổ chức dạy học Tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2020. Công văn 511/SGDĐT-GDTH ngày 18/4/2017 của Sở GDĐT hướng dẫn triển khai giảng dạy môn Tiếng Anh tiểu học năm học 2017-2018 và các văn bản hiện hành của Bộ GD&ĐT.
 - Thực hiện chương trình 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 4,5; Lớp 3 dạy 2 tiết/ tuần theo tài liệu sách giáo khoa đã được hướng dẫn.
- Tăng cường các hoạt động học tập ngoài lớp học: tổ chức Câu lạc bộ, giao lưu nói Tiếng Anh 2 lần/ học kỳ tạo cơ hội cho học sinh mở rộng giao tiếp bằng tiếng Anh; tổ chức các hoạt động viết, vẽ để học sinh giới thiệu về bản thân, gia đình, nhà trường, v.v... bằng Tiếng Anh. Quan tâm tổ chức rèn luyện kỹ năng nghe-nói thông qua các bài hát, các vở kịch đóng vai,…Tổ chức cho học sinh giao lưu tiếng Anh với nhau dưới các hình thức mang tính giáo dục, phù hợp với điều kiện và tâm lý học sinh. Tuyệt đổi trên lớp học không dùng tiếng Việt khi dạy tiếng Anh.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng đánh giá thường xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá trong quá trình dạy và học tiếng Anh. Đánh giá học sinh lớp 5 học chương trình mới (10 năm) theo Quyết định số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học).
3.3. Thực hiện dạy học hiện hành: Nhằm thực hiện tốt nội dung, chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học.
          + Tổ chức cho học sinh hoạt động tự học, học tập theo nhóm
+ Giáo viên tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, tư vấn, giúp đỡ, động viên, khuyến khích để học sinh tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức trên cơ sở sách giáo khoa.
+ Từng bước hướng dẫn học sinh tự học cá nhân, học tập theo nhóm một cách phù hợp, hiệu quả; chia sẻ thông tin trong nhóm, trước lớp; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
+ Tăng cường vai trò tự quản của học sinh: Học sinh tự xây dựng nội quy lớp học (những điều nên làm, không nên làm) và nhắc nhau thực hiện đúng nội quy. Cán bộ lớp, tổ hướng dẫn các bạn trao đổi, thảo luận, đánh giá trong quá trình học tập và hoạt động của lớp mình. Đặc biệt là HS đã thực hiện mô hình trường học mới chuyển sang dạy học hiện hành nên GV cần áp dụng linh hoạt các thành tố tích cực vào dạy học để phát huy tính tích cực của HS, tránh áp đặt, giảng giải lý thiết. Tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể để rèn các kỹ năng cho học sinh.
3.4. Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá gắn với thực tiễn cuộc sống cho học sinh như: trồng và bảo vệ cây, hoa, kỹ năng giao tiếp, thực hành thực tiễn.
        Các hoạt động  thực hiện trong năm học 2017- 2018:
        Trung thu cho em (toàn thể HS) tháng 10/2017 đc Hồ Phương TPT phụ trách; Giao lưu Văn Nghệ, đọc diễn cảm  20/11/2017 đồng chí Phong PHT và đồng chí Phương TPT, Nguyễn Thị Thanh Thủy phụ trách; Giao lưu “Nắng sân trường” HS lớp 4,5 tháng 12/2017 đồng chí Anh PHT, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy phụ trách; Kể chuyện theo sách tháng 12/2017, giới thiệu sách thư viện tháng 12/2017 đồng chí Hồ Phương TPT, đồng Dung thư viện, đồng chí Nguyệt phụ trách; Giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cho HS 4,5 tháng 3/2017 (3 điểm trường) đồng chí Anh PHT, đồng chí phụ trách. (Trải nghiệm, chăm sóc Di tích lịch sử Quốc gia cấp 2 Hương Phúc hàng tuần đồng chí Phong PHT phụ trách. Thực tế Đền Trầm Lâm (Phú Gia) tháng 4/2017; Tham trại Bộ Đội (Can Lộc) tháng 4/2017; Viếng Mộ Bác Giáp tháng 5/2017) đồng chí Tượng PHT, đồng chí Hồ Phương TPT, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy phụ trách. Hoạt động TDTT hàng tuần, trồng và chăm sóc cây, hoa hàng tuần công đoàn, đội phụ trách.
Hàng tháng các cán bộ, giáo viên được phân công phụ trách xây dựng kế  hoạch tham mưu với hiệu trưởngđể tổ chức thực hiện.
3.5. Thực hiện phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”
- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013.
- Dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột, đảm bảo các bài dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột đều có đủ đồ dùng dạy học và điều kiện thực hiện tốt. Phấn đấu 50- 70% số bài có địa chỉ được dạy theo phương pháp Bàn tay nặn bột từ khối 2 đến khối 5. Nhà trường mua sắm đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm đủ cho cho với dạy PPBTNB.
        - Các tổ chuyên môn, giáo viên sưu tầm, tự làm, mua sắm các đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học theo yêu cầu của từng bài học dạy theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
- Mỗi tháng trường tổ chức dạy ít nhất 01 tiết Tự nhiên và Xã hội hoặc Khoa học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và ghi băng hình tiết dạy đó để tổ chức rút kinh nghiệm. Giáo viên có kế hoạch dạy bài học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” để nhà trường, phụ trách thiết bị chuẩn bị và hỗ trợ điều kiện thực hiện.
3.6. Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới
Triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới theo Công văn số: 2070/CV BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học và trung học cơ sở.  Chỉ đạo thực hiện dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới cho học sinh từ khối lớp 1, 2,3,4,5. GV Mỹ thuật xây dựng kế hoạch bài dạy theo tinh thần dạy học theo chủ đề (nhóm các bài học thành chủ đề), lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế trình BGH để nhà trường có cơ sở tạo điều kiện để thực hiện việc dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới.
3.7. Thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục
Các nội dung thực hiện: Bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; ...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp được giáo viên lựa chọn (nội dung nhiều phải thông qua tổ, BGH duyệt) để đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả, không gây áp lực đối với học sinh. Nội dung tích hợp cần đảm bảo vừa sức, phù hợp trình độ, tâm lí lứa tuổi học sinh. BGH kiểm tra giám sát việc dạy học tích hợp của giáo viên.
3.8. Đối với dạy học 2 buổi/ngày
- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học, tăng cường việc học trên lớp, không giao bài tập về nhà cho HS. Đảm bảo dạy không quá 7 tiết/ngày; buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 3 tiết, đưa 1 số tiết chính khóa sang dạy buổi 2, không phân tiếng Anh 1 buổi 2 tiết trách bớt áp lực cho HS, không ra bài tập về nhà cho HS, HS không phải mang sách, vở đi về.
- Các PHT, TTCM phối hợp, chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày(9 buổi/tuần), đảm bảo mỗi ngày không quá 7 tiết cho tất cả HS từ lớp 1 đến lớp 5 trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của sở, phòng.
- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Dạy học buổi 2 dạy các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,…sử dụng tối đa các môi trường giáo dục, thư viện xanh, thư viện thân thiện để tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục cho học sinh.
4. Công tác đánh giá HS:               
- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá HS tiểu học sửa đổi, bổ sung thông tư 30/TT-BGD&ĐT, ngày 28/8/2014.
 Việc đánh giá thường xuyên bằng lời nói trực tiếp, ghi vào vở chỉ ra những lỗi mà học sinh còn mắc phải trong mỗi nội dung, mỗi bài học để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục. Sử dụng các loại hồ sơ hợp lý. Trong quá trình thực hiện giáo viên vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh cụ thể của lớp và khả năng cho phép để thực hiện việc đánh giá thường xuyên nhằm giúp đỡ cho học sinh hoàn thành tốt nội dung giáo dục.
Khuyến kích giáo viên ghi nhận xét trên sản phẩm, kết quả của học sinh vào vở ít nhất 30% số lượt nhận xét.
 Nhà trường tổ chức chuyên đề hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, phản ánh thực chất chất lượng học tập của từng HS, cuối năm có biên bản giao nhận của GVCN và GV nhận lớp. Đối với lớp 5 cuối học kỳ 2 phối hợp với THCS để cùng nghiệm thu và bàn giao chất lượng.
5. Sách giáo khoa và TBDH:
a. Sách giáo khoa:
Nhà trường chú trọng kiểm tra, bổ sung tủ sách dùng chung để cho học sinh khó khăn mượn để học tập.
- Giáo viên hướng dẫn, tuyên truyền HS mua đầy đủ sách, vở theo quy định, không mua sách không rõ nguồn gốc, sách giả, sách lậu. Hiện nay 100% HS có đủ sách giáo khoa để học tập được mua qua giáo viên và nhà trường là chủ yếu, một số HS phụ huynh tự mua.
- Nhà trường  trích ngân sách chi khác của trường 5.000.000đ mua sách vào tủ sách dùng chung hiện nay trường đã có 1 khối từ 5 đến 7 bộ sách giáo khoa trong tủ sách dùng chung cho HS mượn.
b. Thư viện và thiết bị dạy học:
- Thư viện:
Chỉ tiêu: Xây dựng tủ sách dung chung, đảm bảo mỗi khối có ít nhất từ 5 đến 7 bộ sách để cho HS hoàn cảnh khó khăn mượn học nhằm duy trì 100% HS có sách học tập; đảm bảo tất cả GV đều có đủ tài liệu tham khảo phục vụ dạy học như sách GV, tài liệu KNS, phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học. Đủ số lượng sách, báo, truyện thiếu nhi, tạp chí để phục vụ cho việc đọc sách của CBGV và HS.
Biện pháp:
Vận động CBGV và HS, các nhà hảo tâm quyên góp sách, truyện cho thư viện thêm phong phú mỗi cán bộ GV góp 1 quyển sách hay vào thư viện, vận động HS quyên góp sách truyện và thư viện mỗi lớp 10 quyển trở lên. Nhà trường trích kinh phí chi khác 10 triệu đồng mua sắm sách, tài liệu phục vụ cho thư viện đảm bảo đủ đầu sách theo thư viện xuất sắc.
Phát động phong trào đọc sách, tự học, tự nghiên cứu, viết bài trong toàn CBGV và học sinh, Trong buổi 2 bố trí mỗi tuần có 2 tiết/lớp cho hoạt động thư viện. Tiếp tục củng cố hoạt động thư viện xanh, thư viện thân thiện nhằm phát huy hết chức năng của thư viện. Giao cho phụ trách thư viện và GV xây dựng kế hoạch cho HĐ thư viện, tổ chức cho HS đọc sách, 100% HS có sổ tay đọc sách ghi chép những câu chuyện, nội dung của chuyện. Nhà trường tổ chức giao lưu kể chuyện theo sách cho HS từ khối 1 đến khối 5 nhân dịp 22/12 và 26/3.
- Thiết bị dạy học:
Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lý tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng TBDH. Đầu tư kinh phí mua bổ sung thiết bị ưu tiên các thiết bị sử dụng được nhiều khối, lớp như Bản đồ, quả địa cầu, mô hình thí nghiệm. Hiện nay nhà trường đã đặt mua hơn 11 triệu thiết bị dạy học.
Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác Thiết bị đăng ký đi học theo vụ nghiệp vụ TV-TB. Tiếp tục phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, mỗi giáo viên tự làm 1 dồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong nhà trường. Xây dựng 1 góc đồ dùng dạy học tự làm và trưng bày vào dịp 20/11.
           6. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
           Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCT về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ:
+ Nâng cao trình độ lý luận chính trị, ý thức trách nhiệm, vốn hiểu biết của cán bộ giáo viên về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước cũng như các nhiệm vụ của ngành, của cấp học. Gắn việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của bộ chính trị; quyết định 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh và cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”.
+ Thực hiện tốt tuyên dương khen thưởng; tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thân thiện để cán bộ giáo viên phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
 
+ Tổ chức hoạt động thao giảng, dự giờ, bồi dưỡng GV giỏi tỉnh, giỏi huyện, chuyên đề về chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học,  làm và sử dụng ĐDDH, kết hợp thao giảng ( thực hành).
+ Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn  mới tại các tổ, khối chuyên môn trong trường và cụm liên trường : chú trọng đổi mới nội dung và hình thức SHCM theo nghiên cứu bài học thông qua bài dạy minh họa, dự giờ, trao đổi chia sẻ... CBQL, GV tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến, “Trường học kết nối”.
+ Thực hiện  kỷ cương, nề nếp dạy học, pháp lệnh công chức, điều lệ nhà trường, tác phong làm việc, gương mẫu trong cuộc sống, đoàn kết làm việc hiệu quả.
+ Tăng cường bồi dưỡng nâng cao tin học cho giáo viên để 100% GV có máy tính nối mạng và soạn bài trên máy tính, khai thác thông tin, viết bài lên Diễn đàn GD, trang Website của trường, viết và giải bài trên các báo và tạp chí ...
          + Cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn bằng những việc làm cụ thể: sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/ tháng, sinh hoạt chuyên môn toàn trường 1 lần/ tháng.
          + Đánh giá phân loại giáo viên ngay từ đầu  năm học, có kế hoạch để bồi dưỡng về kiến thức, PPDH, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học; phấn đấu không có giáo viên, nhân viên  xếp loại yếu về CM, NV.
          + Đánh giá xếp loại GV theo đúng tinh thần chỉ thị 40/CT-TTg và QĐ số 14/QĐ-BGD&ĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, triển khai việc đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Thông tư số 14/TT- BGD&ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo.
          - BDGV thông qua công tác BDTX GVTH theo hướng dẫn của Sở, phòng GD&ĐT, cá nhân xây dựng kế hoạch, trường xây dựng kế hoạch lựa  nội dung các Mô đun theo quy định, kiểm tra, đánh giá GV đúng quy định và thực chất của từng GV (giao đc Tượng chịu trách nhiệm phụ trách công tác BDTX cho GV).
          - Thực hiện nghiêm túc NĐ số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế để sàng lọc đội ngũ để đáp ứng yêu cầu dạy học hiện nay.
          7. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học ĐĐT và tuyển sinh:
          - Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3 theo Thông tư 07/TT-BGDĐT.
          - Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập toàn xã, xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp với 3 cấp học, phân công giáo viên điều tra các xóm, xác minh số liệu chính xác, cập nhật đầy đủ các thông tin.
          - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, phối hợp với trường Mầm Non rà soát các cháu trong độ tuổi 6 tuổi trở lên chưa đi học để vận động tuyển sinh hết cho các cháu đến trường. Hiện nay nhà trường đã tuyển sinh 100% trẻ 6 tuổi trong địa bàn vào lớp 1.
          - Tham mưu với các cấp, ngành xây dựng cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học,  định biên đủ giáo viên đặc thù để đảm bảo cho tiêu chuẩn phổ cập mức độ 3.
          8. Công tác giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ khó khăn:
          - Thực hiện theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.
          - Toàn trường có 2 em HS khuyết tật (lớp 1G 1 em, lớp 4E 1 em) 1 em bị tim bẩm sinh, 1 em bị bệnh máu không đông nhưng đều đánh giá được như những HS bình thường.  Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo cho Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thực hiện kèm cặp, giúp đỡ HS.
          - Thực hiện đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và sự tiến bộ của học sinh là chính; chú trọng đánh giá HS theo môn học mà học sinh có thể hoàn thành; đảm bảo quyền được chăm sóc và giáo dục của học sinh. Mỗi HS có đầy đủ bộ hồ sơ khuyết tật, GV đánh giá theo dõi cụ thể hàng  tuần, tháng, kỳ,  BGH kiểm tra việc đánh giá của GV.
          9.  Hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất và hoạt động xã hội:
          - Đưa hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất và hoạt động xã hội cho HS được tham gia, trải nghiệm và có kỹ năng giao tiếp, ứng xử, rèn luyện sức khỏe và học tốt hơn.
          - Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa phù hợp với năng lực giáo viên, điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức cho HS từ khối 1 đến khối 5 được trải nghiệm Di tích lịch sử  Quốc gia trường cấp 2 Hương Phúc hàng tuần bằng cách chăm sóc, vệ sinh, hiểu được tội ác chiến tranh do để quốc Mỹ gây ra. Tổ chức cho HS tìm về địa chỉ đỏ, các doanh trại bộ đội, quê Bác hoặc thăm mộ Bác Giáp…. Thực hành nghi lễ chào hỏi, trả lời, giao tiếp, ứng xử phù hợp với lửa tuổi HS.
          - Tổ chức tốt các hoạt động Đội-Sao Nhi đồng, công tác Thiếu niên Chữ thập đỏ; thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp để tổ chức các buổi nói chuyện, giao lưu văn nghệ và tổ chức các trò chơi dân gian, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, kể chuyện theo sách, giới thiệu sách hay  nhân các ngày lễ 20/11, 22/12, 8/3, 26/3.... Tổ chức các hoạt động để tuyên truyền, giáo dục học sinh biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, xây dựng thói quen cho HS về bảo vệ môi trường luôn “Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn” phòng, chống các tai, tệ nạn xã hội, phòng bệnh theo mùa và các kỹ năng xử lý các tình huống có thể xảy ra trong học tập, sinh hoạt.
          - Thông qua tiết học thể dục và các hoạt động NGLL để rèn những kỹ năng vận động cơ bản cho các em; đồng thời phát triển các tố chất thể lực như: tố chất sức nhanh, mạnh, bền, khéo léo, mềm dẻo, cho học sinh thông qua các trò chơi vận động. Tổ chức các bài tập phát triển thể lực dưới dạng trò chơi vận động: Nhanh lên bạn ơi; Mèo đuổi chuột; Lò cò tiếp sức; Giành cờ chiến thắng; Lăn bóng tiếp sức; bóng đá Mi ni để rèn các kỹ năng cơ bản cho học sinh, như: Kỹ năng chạy phát triển sức bền tốc độ, sự khéo léo tinh thần tập thể tính kỷ luật cho học sinh.
          - Triển khai có hiệu quả các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các phong trào thi đua và các chương trình hành động do Hội đồng đội đề ra, tích cực làm kế hoạch nhỏ để xây dựng quỹ đội.
          - Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho HS thông qua các môn học, hoạt động GD và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc GD đạo đức và kỹ năng sống cho HS.
          10. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với xây dựng “Nông thôn mới”.
              - Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tổ chức kiểm tra, rà roát các tiêu chuẩn, tiêu chí, xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường xây dựng CSVC để đủ điều kiện thực hiện nâng cao chất lượng sau sát nhập trường, lớp và phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm phòng học, phòng chức năng. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực từ phụ huynh học sinh, từ nhân dân để tu sửa, nâng cấp CSVC, cảnh quan đảm bảo môi trường giáo dục phấn đấu cuối năm 2018 đạt trường chuẩn Quốc gia và xã về đích nông thông mới 2018.
               11. Công tác xã hội hóa giáo dục:
              - Xây dựng kế hoạch, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tổ chức tuyên truyền, sâu rông đến các tầng lớp nhân dân về mục tiêu giáo dục, quyền trẻ em, luật giáo dục, luật bảo hiểm y tế để mọi người đều có trách nhiệm với giáo dục.
              - Phối kết hợp với Ban văn hóa xã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mọi người về vị trí, vai trò của giáo dục đối với sự phát triển đất nước, của địa phương, của mọi dòng họ, mỗi gia đình. Làm cho dân hiểu được: “Giáo dục -đào tạo là quốc sách hàng đầu” là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân.
              - Huy động tối đa các nguồn lực tham giao vào hoạt động giáo dục, công tác khuyến học cùng nhau xây dựng xã hội học tập.
              - Vận động các nguồn tài chính từ phụ huynh tự nguyện trên cơ sở dân chủ vào tư sữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế cho con em. (với mức vận động phụ huynh thống nhất 400.000đ/em)
               12. Công tác thi đua- Khen thưởng:
              - Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017- 2018 sát đúng với nhiệm vụ năm học. CBGV, NV đăng ký thi đua đầu năm để phấn đấu.
              - Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt- học tốt theo các chủ đề, chủ điểm: chia thành 3 đợt thi đua: Đợt 1: Từ 5/9 đến 20/11; Đợt 2: Từ 20/11 đến 8/3; Đợt 3: Từ 8/3 đến 19/5.
              - Cuối học kỳ 1 và cuối năm học các tổ tổng hợp kết quả thi đua báo cáo về Hội đồng thi đua khen thưởng để Hội đồng thi đua họp đánh giá và bình bầu cá nhân và tập thể xuất sắc nhất trong phong trào thi đua.
              - Kịp thời tổ chức động viên, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích XS trong hoạt động  dạy học và giáo dục.
              13. Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra nội bộ và kiểm định chất lượng:
              Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra nội bộ và kiểm định chất lượng để nâng cao hiệu lực quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của CBGV, NV để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
               Công tác quản lý, giám sát:
              - Ban giám hiệu xây dựng các kế hoạch tác nghiệp để quản lý hành chính, quản lý chuyên môn của giáo viên, nhân viên.
              - Hàng kỳ, hàng tháng tổ chức sơ kết, đánh giá nhằm rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý.
              - BGH thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm học của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường bằng nhiều hình thức để kiểm tra giám sát các hoạt động của giáo viên, tổ chuyên môn: kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra lại...
               Kiểm tra nội bộ trường học:
              - Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học. Kiện toàn Ban KT nội bộ trường học năm học 2017- 2018, chỉ đạo Ban KT nội bộ trường học làm việc đúng kế hoạch, xếp loại chính xác, đưa ra nội dung tư vấn, thúc đẩy phù hợp. Gắn với kết quả đánh giá, xếp loại Công chức, viên chức cuối năm.
              - Lấy công tác kiểm tra làm động lực thúc đẩy quá trình giảng dạy và học tập. Kiểm tra toàn diện: 10 GV; tỷ lệ : 33%; kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên; kiểm tra đột xuất mỗi giáo viên ít nhất 2 lần/ học kỳ. Công tác kiểm tra phải thường xuyên đổi mới để phục vụ thiết thực, có hiệu quả. Thông qua kiểm tra để phát hiện và xây dựng gương điển hình từ đó nhân ra diện rộng các nhân tố tích cực trong việc thực hiện các cuộc vận động của ngành.
              - Tăng cường kiểm tra đột xuất về công tác soạn, giảng, đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22, nội dung và hình thức tổ chức dạy học buổi 2.
 Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch, thu thập minh chứng, cập nhật phần mền kiểm định chất lượng, hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá để đủ điều kiện đăng ký đánh giá ngoài năm học 2018- 2019.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhận phụ trách, các nhóm thực hiện thu thập, đánh giá các tiêu chí. Phân công cho đồng chí Đinh Thị Hồng Phong PHT phụ trách chính về công tác KĐCL, đồng chí Trịnh Xuân Thường giáo viên cập nhật, xử lý số liệu vào phần mền. Phân công 6 nhóm chịu trách nhiệm thu thập minh chứng và đánh giá các tiêu chí đề xuất với hiệu trưởng và các bộ phận liên quan để cải tiến các điểm yếu của từng tiêu chí.
IV. Một số hoạt động khác 
1. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục như: Nắng sân trường, , kể chuyện theo sách, giới thiệu sách, Dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh, giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh, hoạt động TDTT …trên cơ sở tự nguyện phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh tiểu học.
2. Tổng phụ trách Đội xây dựng kế hoạch hoạt động từ đầu năm học, Hiệu trưởng duyệt để tổ chức thực hiện phù hợp với công tác giáo dục của nhà trường cả 3 điểm trường.
3. Nhà trường tham mưu bằng văn bản với các cấp ủy Đảng, chính quyền về từng nội dung công tác giáo dục để xin ý kiến (ở một số nội dung theo quy định) để các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện và cùng phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh.
4. Nhà trường xây dựng các bản tin; phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng, ban văn hóa tuyên truyền, phát thanh của xã để tổ chức tuyên truyền về nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường; nội dung bản tin để hướng dẫn tuyên truyền (hoặc tổ chức các lớp) hướng dẫn cha mẹ, ông bà giáo dục, chăm sóc trẻ ở nhà, phù hợp với nội dung giáo dục ở nhà trường nhằm thực hiện phương châm kết hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
                                                           Phần thứ ba
                                CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM
Thời gian Công việc trọng tâm Điều chỉnh (nếu có)
Tháng 8/2017 - Thực hiện trả phép hè 2017 của CBGV vào ngày 1/8/2017. Tựu trường lớp 1 ngày 21/8/2017. Lớp 2 đến lớp 5 ngày 25/8/2017,
- Tổ chức họp BĐDCMHS và CBGV triển khai kế hoạch xây dựng CSVC trường học theo các hạng mục đã phê duyệt, tuyên truyền BHYT HS.
- Huy động phụ huynh, CBGV, NV lao động vệ sinh cải tạo khuôn viên, cảnh quan nhà trường, trang trí lớp học, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
- Tuyển sinh học sinh lớp 1, duyệt tuyển sinh lớp 1. Phân chia lớp, GVCN.
- Thực hiện tuần 0 lớp 1 từ 21/8/2017, lớp 2 đến lớp 5 thực hiện tuần sinh hoạt, làm quen bắt đầu từ ngày 27/8/2017;
- Chuẩn bị khai giảng năm học mới;
- Xét lên lớp cho đối tượng học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học, kiểm tra lại sau hè.
 
 
Tháng 9/2017
 
- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 72 năm CMT8 và ngày Quốc khánh (02/9).
- Tổ chức khai giảng năm học ngày 05/9;
- Thực hiện chương trình tuần 1 từ ngày 6/9/2017; Triển khai dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần từ lớp 1 đến lớp 5);
- Đại hội chi bộ NK 2017- 2020: (25/9/2017).
-Hội nghị CB,CC,VC năm học 2017 -2018 (28/9/2017).
- Triển khai thực hiện tháng An toàn giao thông, tháng Khuyến học; phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2017.
-Tổ chức dạy thể hiện CGD lớp 1, PP bàn tay năm bột, PP dạy học Mỹ thuật mới.
- Khảo sát, phân loại đối tượng học sinh., cam kết CLGD các lớp.
- Báo cáo thống kê đầu năm học theo phần mềm Thống kê GD trực tuyến.
- Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch KT nội bộ trường học; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1537/BGD.
- CBGV-NV đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017- 2018; đăng ký viết SKKN.
- Công tác PCGD: Điều tra hộ gia đình, hoàn thành hồ sơ tự kiểm tra Phổ cập GDTH mức độ 3.
- Xây dựng kế hoạch tự BDTX và hoàn thành một số học phần trong kế hoạch theo quy định của Sở  và phòng  GD&ĐT.
 
 
Tháng 10/2017
 
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động dạy-học các tổ, hoạt động các bộ phận;
-  Chuyên đề về đổi mới công tác quản lý, xây dựng kế hoạch ở phòng.
- Tập huấn thư viện ở TH Gia Phổ
- CĐ áp dụng các thành tố tích cực vào dạy học.
- CĐ TT 22 về đánh giá học sinh.
- XD kế hoạch Bồi dưỡng GV giỏi,  đội tuyển dự thi GVG   tỉnh.(cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, Cô Phạm Tuyến, cô Ngụ, cô Hằng, cô Nguyệt, cô Yến, thầy Phương, thầy Trung)
- Thao giảng chào mừng ngày 20/10: 5 tiết: Dạy thể nghiệm Mĩ thuật theo PP mới.
- KT toàn diện, KT chuyên đề GV
Tổ chức các hoạt động  thư viện có chất lượng đặc biệt thư viện xanh; thư viện thân thiện.
- Duyệt kế hoạch năm học, thời khóa biểu ở phòng.
- Hoàn thành hồ sơ PC chuẩn bị cho các đoàn kiểm tra.
- Tổ chức tết trung thu cho toàn thể HS chiều 3/10/2017(14/8/2017 âm lịch)
 
Tháng 11/2017
 
- Tổ chức dạy – học theo kế hoạch;
-  Kiểm tra hoạt động dạy-học các tổ, hoạt động các bộ phận;
- Đánh giá học sinh giữa học kì;
- Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Giao lưu văn nghệ, TDTT;
- Thao giảng:  PP “Bàn tay nặn bột”, CGD lớp 1, hiện hành cấp trường: 10 tiết. SHCM cụm trường.
- KT toàn diện, KT chuyên đề
- Thi GVCN giỏi cấp trường; thi GV giỏi trường.
- Giao lưu chữ đẹp từ lớp 1 đến lớp 5 lần 1.
- Tiếp tục tham mưu bổ sung CSVC các hạng mục còn thiếu, hoàn thiện khu bán trú HS ở điểm chính.
- Tổ chức giao lưu TDTT, Văn nghệ, tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, giới thiệu sách hay
- Giao lưu tuổi thơ khám phá HS 3,4,5 cấp trường.
- Hoàn thành  ĐDDH tự làm của CBGV trưng bày vào góc Thiết bị và sử dụng.
- Sở GD&ĐT kiểm tra công nhận Phổ cập GDTH mức 3.
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 12/2017
 
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
-  Kiểm tra hoạt động dạy-học các tổ, hoạt động các bộ phận;
- Thao giảng: Dạy thể hiện PPBTNB, tiếng Anh, CGD theo tổ, hiện hành. SHCM cụm trường.
- Tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo, chào mừng ngày TLQĐ 22/12; các hoạt động Uống nước nhớ nguồn: Thăm và tặng quà gia đình chính sách. Tổ chức kỷ niệm ngày 22/12/2017. Thi Kể chuyện theo sách.
- Tổ chức hoạt động chăm sóc, trải nghiệm di tích lịch sử cấp 2 Hương Phúc, hành tình về các địa chỉ đỏ trong huyện.
- Tiếp tục tham mưu hoàn thiện CSVC các hạng mục còn thiếu.
- Tổ chức đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường;
- Kiểm tra năng lực GV dự thi GVG cấp huyện. Tỉnh
 
Tháng 01,2/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tổ chức dạy – học theo kế hoạch;
-  Kiểm tra hoạt động dạy-học các tổ, hoạt động các bộ phận;
- Sơ kết học kì 1, triển khai nhiệm vụ học kì 2
- Hoạt động NGLL. SHCM cụm trường
- Tổ chức HKPĐ cấp trường;
- Tổ chức bồi dưỡng thực hành cho GV tham gia tại Hội thi GVCN cấp huyện 
 -Tổ chức các hoạt động GDNGLL                                                          + ATGT, tham quan trải nghiệm.
- Tham gia giao lưu Tuổi thơ khám phá cấp huyện
- Đón Phòng kiểm tra công tác KĐCL GDPT;
- Đánh giá SKKN giáo viên tham dự hội thi GVDG cấp huyện.
 
Tháng 3/2018
 
- Tổ chức dạy – học theo kế hoạch;
-  Kiểm tra hoạt động dạy-học các tổ, hoạt động các bộ phận; SHCM cụm trường.
- Tổ chức các chương trình, các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tham gia Hội thi GVG cấp huyện, tỉnh
- Đánh giá HS giữa học kì 2;
- Kiểm tra đánh giá ngoài công tác KĐCLGDPT;
- Thao giảng chào mừng ngày QTPN 08/3; tổ chức giao lưu và kỹ niệm 8/3/2017.
- Giao lưu tuổi thơ khám phá HS 4,5 cấp trường.
- Giao lưu “ Đọc diễn cảm cho HS khối 3;4;5”.
 
 
Tháng 4/2018
 
- Tổ chức dạy – học theo kế hoạch; SHCM tổ, cụm liên trường.
- Hoàn thiện, nộp SKKN cấp huyện đánh giá.
-  Tổ chức tham quan giã ngoại Đền Trầm Lâm, Doanh trại bộ đội
- Tổ chức xem băng hình lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ…., giải phóng Miền Nam……
- Kiểm tra đánh giá phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, Phong trào xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp- an toàn;
- Tự kiểm tra  xây dựng trường chuẩn quốc gia, thư viện.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 5/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra chất lượng cuối năm; tổ chức bàn giao chất lượng học sinh;
- Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5
- Họp phụ huynh trẻ 5 tuổi HTCTMN chuẩn bị vào lớp 1, tuyên truyền việc chuẩn bị cho việc dạy học TV1 CGD cho phụ huynh.( phối hợp với trường MN)
- Họp Hội đồng thi đua xét thi đua- khen thưởng cho CBGV và HS.
- Tổ chức tổng kết năm học và bàn giao HS  về SH hè tại đia phương;
- Tham mưu thành lập đoàn khảo sát thực trạng CSVC, xây dựng kế hoạch bổ sung, xây mới trường chuẩn Quốc gia năm học 2018- 2019.
- Viếng mộ bác Giáp (CBGV, PH, HS)
- Phân công trực hè, chuẩn bị nghỉ hè cho CBGV và HS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 6/2018
 
Hoàn thành báo cáo thành tích nộp hội đồng thi đua- KT các cấp.
Tổ chức trực hè  theo sự phân công của nhà trường đảm bảo an toàn.
Điều tra số liệu, xây dựng kế hoạch năm học 2018- 2019.
Tham mưu chính quyề địa phương XDCSVC năm học 2087- 2019.
Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm của CBGV.
 
Tháng 7/2018
 
 
 
 
 
 
Khảo sát CSVC chuẩn bị cho năm học 2018- 2019;
Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học 2018- 2019; Chuẩn bị công tác tuyển sinh lớp 1;
Trực hè đúng quy định;(CBQL,CBHC)
Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm của CBGV
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                   Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           Nhà Trường: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tầng tổ chức, đoàn thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.
          Các tổ khối chuyên môn, đoàn thể: Căn cứ kế hoạch xây dựng kế hoạch tổ, nhóm chuyên môn, các đoàn thể. Giáo chí tiêu, nhiệm vụ cho từng các nhân trong tổ, khối thực hiện. tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.
          Cá nhân, giáo viên chủ nhiệm lớp: Căn cứ kế hoạch thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước tổ, đoàn thể và hiệu trưởng về kết quả và chât lượng được giao.
          Kế hoạch này được tổ chức thực hiện trong năm học 2017- 2018. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các tổ chuyên môn và các đoàn thể nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ liên hệ trực tiếp Ban giám hiệu nhà trường để được tư vấn, giúp đỡ. Hàng tháng, cuối học kỳ tổ chức sơ kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, bổ sung các nội dung  để triển khai, thực hiện đạt hiệu quả cao.
Phần thứ năm
KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
- Đề nghị với các cấp  có kế hoạch đầu tư xây dựng CSVC trường học, xây thêm phòng học, phòng chức năng ở điểm chính và điểm La Khê  để có điều kiện dạy học và chuyển học sinh điểm lẻ Hương Phúc về học ở điểm chính để đáp ứng yêu cầu và nâng cao chất lượng sau sát nhập trường lớp và để đạt trường chuẩn Quốc gia theo Thông tư 59 và đạt tiêu chí nông thôn mới.
- Đề nghị phòng GD&ĐT, UBND huyện biên chế  nhân viên Thiết bị- Thư viện đúng chuyên môn đào tạo, 1 giáo viên thể dục, Anh, Tin vì 3 điểm trường.
Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT Hương Khê (đ/b);
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hương Trạch ( để ph/h);
- CBGV, NV để thực hiện;                                                       Nguyễn Văn Phương
- Lưu: VT.