14/06/22  Tin của trường.  8
KẾ HOẠCH TRỰC HÈNĂM 2022
 29/12/21  Tin tức - Sự kiện  45
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường Vụ Tỉnh Đoàn  Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về phát động Chương Trình “ Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng” góp phần tôn tạo Di tích lịch sử chứng tích tội ác chiến tranh trường cấp 2 Hương Phúc.