A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chuyên môn 2+3 trường Tiểu học Hương Trạch - Nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và lựa chọn SGK lớp 3, năm học 2022 – 2023

       

         Với mục tiêu lựa chọn SGK phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại các cơ sở GDPT và tiêu chí lựa chọn SGK được quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Quy định Tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, trung thực; đúng quy định của Bộ GDĐT và các quy định của pháp luật. Chiều ngày 10/03/2022, tổ chuyên môn 2 + 3 tổ chức hộp tổ để nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và lựa chọn SGK lớp 3, năm học 2022 – 2023

          Về dự buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ có các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên dạy các môn đặc thù và tất cả giáo viên trong tổ chuyên môn 2 +3. 

          Buổi sinh hoạt chuyên môn được triển khai theo 3 phần. Đầu tiên, tổ trưởng chuyên môn thông qua các văn bản hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp Ba năm học 2022 – 2023, gồm:

        + Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

       + Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 của Bộ giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

       +  Kế hoạch số 274/KH-SGDĐT ngày 22/2/2022 của Sở GDĐT Hà Tĩnh về việc Tổ chức giới thiệu, lựa chọn, cung ứng sách giáo khoa và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý (GV, CBQL) sử dụng sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 7, lớp 10 trong các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) tỉnh Hà Tĩnh.

       Tiếp theo, tổ trưởng chuyên môn triển khai các bước lựa chọn sách giáo khoa:

      + Bước 1: Làm việc cá nhân: Các thành viên tổ chuyên môn nghiên cứu tất cả các đầu sách được giới thiệu.

       + Bước 2: Làm việc nhóm: Các thành viên nêu những điểm nổi bật và những hạn chế của từng quyển sách.

      + Bước 3:  Làm việc cả tổ: Đại diện  các nhóm trình bày nhận định những điểm nổi bật và những hạn chế của từng bộ sách.

        Cuối cùng, từng thành viên trong tổ chuyên môn bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa.

        Qua tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa lớp 3. Tổ chuyên môn 2 + 3, trường Tiểu học Hương Trạch đã thống nhất chọn bộ sách Cánh Diều để sử dụng cho lớp 3, năm học 2022 -  2023 bộ sách này rất phù hợp với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của đơn vị đã đề ra. Hơn nữa, bộ sách này vừa quen thuộc, dễ dạy, dễ triển khai, vừa có triển vọng nâng cao chất lượng giáo dục của môn học. Kết thúc cuộc họp, thư ký thông qua nội dung biên bản, các thành viên dự họp thống nhất 100%. Hy vọng một năm học mới tiếp theo cùng với sự lựa chọn bộ sách Cánh Diều cho lớp 3 sẽ đưa đến nhiều may mắn, thành công trong dạy và học ở nhà trường.

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                           Hương Trạch, tháng 3/2022

                                                                                                                                                                                           Tác giả: Nguyễn Thị Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Tân
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết