A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TRỰC HÈ NĂM 2022

KẾ HOẠCH TRỰC HÈ

NĂM 2022

KẾ HOẠCH TRỰC HÈ

NĂM 2022

- Chỉ thị 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về thực hiệnnhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dich COVID-19;

          - Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022;

         - Công văn 1691/ SGDĐT-GDPT ngày 6 tháng 9 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022.

         - Công văn của PGD&ĐT huyện Hương Khê hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp Tiểu học;

        -  Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường TH được quy định trong Điều lệ trường Tiểu học. Ban hành thông tư số 28/2020-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành điều lệ trường Tiểu học       

        - Thông tư quy định về chế độ làm việc đối với GVphổ thông (TT số 28/2009, Thông tư số 15/2017;

       - Căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương, nhà trường;

          Trường Tiểu học Hương Trạch, xây dựng Kế hoạch trực hè năm học 2021-2022 như sau:

I. THÀNH PHẦN TRỰC:

*  Lãnh đạo.

  1. Dương Bá Phương                  BTCB, Hiệu trưởng, phụ trách chung,
  2. Cao Đình Tượng                     P Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng. Kiểm tra
  3. Cao Tuấn Anh                         CTCĐ, Phó hiệu trưởng. Kiểm tra

   * Nhân viên.

      1. Đinh Thị Thị Dung                  Nhân viên tổ văn phòng

      2.Nguyễn Thị Hải Yến                 Nhân viên tổ văn phòng

      3.Cao Viết Huy                            Nhân viên tổ văn phòng

      4 Phạm Thị Khánh                       Nhân viên tổ văn phòng

    * Nhân viên bảo vệ.

      1. Nguyễn Xuân Hướng               Bảo vệ

      2. Phan Văn Trung                       Bảo vệ

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1) THỜI GIAN TRỰC:

Trực theo tuần phân công của hiệu trưởng

        2) NỘI DUNG TRỰC :   

 *  Giữ gìn và bảo quản tài sản của nhà trường.

 *  Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường 

                    *  Thay mặt nhà trường giải quyết một số công việc đơn giản trong thời gian trực (nếu có).

                    *  Chịu trách nhiệm trước BGH, PGD, Cơ quan chức năng và Pháp luật trong suốt ca trực (nếu có sự cố xảy ra).

*   Chịu trách nhiệm chăn sóc, tưới, bảo vệ cây các bồn cây.( Để mất mát, chết phải chịu trách nhiệm trước tập thể)

III. MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG CA TRỰC

  1. Người trực phải đến đúng giờ qui định, phải có mặt trong suốt ca trực.
  2. Phải ghi nhận xét chính xác, cụ thể tình hình ca trực.
  3. Không cho người lạ vào trường (trừ người nhà của người trực)
  4. Người trực phải nghiêm túc, trật tự trong suốt ca trực, không được tổ chức uống rượu, đánh bài và mọi hình thức cờ bạc khác.
  5. Không để xảy ra cháy, nổ trong ca trực.
  6. Trong ca trực nếu xảy ra vấn đề gì giải quyết không được thì báo ngay cho người BGH, Chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc báo gấp về các số điện thoại:

 * Hiệu trưởng : 0983405345

 * Phó Hiệu trưởng : Thầy Tượng: 0856353916;

 * Phó Hiệu trưởng :  Thầy Anh 0941091971

 * UBND Xã ( PCTGiang)   :  0979216489

7) Người trực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước BGH, PGD, Cơ quan chức năng và pháp luật nếu có sự cố xảy ra trong ca trực.

8) Trước khi giao ca, người trực phải làm vệ sinh trong, ngoài khu vực trực và phải ký tên trong sổ trực.

9) Riêng trong các ngày hè phải đảm bảo làm  sạch sẽ như các ngày học bình thường. Phải có trách nhiệm bảo quả tài sản, phải tưới cây chăm sóc cây.

IV. Lịch trực cụ thể .

          -  Thời gian nhân viên  trực sáng 7 giờ đến 11h - chiều 14h đén 17 giờ .

          -  Thời gian bảo vệ trực 24/24.

 

            Lịch  nhân  viên trực:

TT

Họ và tên

Thời gian

Điểm trực

Ghi chú

1

Đinh Thị Dung

- 31/5 Đến  13/

- 12/7 Đến  17/7

Trung tâm

-Vệ sinh

-Tưới cây

2

Nguyễn Thị hải Yến

- 28/6 Đến  11/7

- 18/7 Đến  23/7

Trung tâm

-Vệ sinh

-Tưới cây

3

Cao Viết Huy

- 16/6 Đến 27/6

- 24/7 Đến 30/7

Trung tâm

-Vệ sinh

-Tưới cây

4

Phạm Thị Khánh

- Ngày 2;4/6

- Ngày 8;10/6

- Ngày 15;17/6

- Ngày 22;24/7

- Ngày 30;1/8

- Ngày 6;8/8

- Ngày 13;15/8

- Ngày 20;22/8

- Ngày 27;29/8

La Khê

-Vệ sinh

-Tưới cây

5

Cao Đình Tượng

- 31/5 đến 30/6

- 15/8 đến 30/8

La Khê + Trung Tâm

 

6

Dương Bá Phương

31/5 đến 30 /6

Trung tâm

 

7

Cao Tuấn Anh

1/7 đến 14/8

Trung tâm + La Khê

 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch và một số qui định trong hè 2022, đề nghị tất cả các đồng chí được giao nhiệm vụ hòan thành tốt công việc của mình./.

 

 

      Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG    

- UBND xã ( Để Phối hợp);                                              

- P.HT ,CTCĐ, NV, BV ( Để thực hiện)

- Lưu VT.                            `                                                       

                                                                                              Dương Bá Phương


Tác giả: Trường Tiểu học Hương Trạch
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết