A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG TRẠCH SÔI NỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “TỰ SOI, TỰ SỬA”

     Chiều nay, ngày 4 tháng 5 năm 2022 Chi bộ Trường Tiểu học Hương Trạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa’’

         Chiều nay, ngày 4 tháng 5 năm 2022 Chi bộ Trường Tiểu học Hương Trạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa’’

     Đồng chí Dương Bá Phương -  Bí thư chi bộ thông qua các nội dung triển khai sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

       Đồng  chí Cao Đình Tượng – Phó bí thư chi bộ quán triệt những nội dung mới trong quan điểm công tác xây dựng chính đốn Đảng được Đảng ta đề ra  kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/102021 "Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lí nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá”

       Đồng chí Cao Tuấn Anh -  Cấp uỷ chi bộ triển khai chuyên đề: Quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra tại Hội nghị Trung ương 3 (khoá VII) năm 1992, Hội nghịTrung ương 6 lần 2(khoá VIII) năm 1999, Hội nghị Trung ương 4(khoá XI, khoá XII)

      Chi bộ Trường Tiểu học Hương Trạch  có 35 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã đánh giá việc tự soi, tự sửa của tập thể, của người đứng đầu và từng đảng viên trong chi bộ.

       Buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” của Chi bộ Tiểu học Hương Trạch (Đảng bộ xã Hương Trạch).  Trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, các đảng viên đã thảo luận sôi nổi, cởi mở “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của tập thể và của mỗi đồng chí đảng viên; đồng thời góp ý chân thành, xây dựng để mỗi đảng viên tự soi, tự sửa những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế; từ đó đưa ra những mục tiêu, kế hoạch phấn đấu để đạt được kết quả cao hơn trong công tác.Những nội dung được đảng viên đề cập, góp ý tại chi bộ đó là: Cấp ủy cần tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong sinh hoạt cần giành nhiều thời gian cho công tác xây dựng Đảng, thảo luận các Nghị quyết; đánh giá đúng vai trò của các tổ chuyên môn; thường xuyên động viên giáo viên tham gia các cuộc thi giáo viên giỏi; tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên được tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác; trong sinh hoạt chủ đề chuyên môn hiệu quả chưa cao, cần đổi mới, sáng tạo hình thức sinh hoạt để đạt chất lượng cao hơn; ngoài việc phê và tự phê bình, cần quan tâm việc xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến trong chi bộ, để các đảng viên học tập, noi gương.

       Cũng triển khai sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”,  35 đảng viên trong Chi bộ đã thẳng thắn thảo luận, góp ý cho nhau về những tồn tại, hạn chế của bản thân theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đặc biệt, “tự soi, tự sửa” của đảng viên  trong chi bộ xoay quanh nội dung kiểm điểm, đánh giá đối với cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua kiểm điểm, từng đảng viên tự soi lại mình, tự đánh giá chính mình và tự đề xuất kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém về trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tác phong công tác. 

       Buổi sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” thực sự là “chìa khóa” mở cánh cửa cho lòng dũng cảm, can đảm để đảng viên nói lên hạn chế, khuyết điểm của mình trước tập thể. Không chạy theo thành tích, không bao che, không nể nang, e ngại với đồng chí, đồng nghiệp; mỗi đảng viên đều lấy mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị làm mẫu số chung khi đóng góp cho đồng chí, đồng nghiệp. Nhờ vậy, từng đảng viên đã cởi lòng trước tập thể, biết nhận trách nhiệm trước tập thể mà không sợ bị phê bình, đánh giá về năng lực, phẩm chất người cán bộ. Đây cũng là một hình thức đổi mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

      Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra  rất sôi nổi và thành công tốt đẹp.

                                                                                                    Người đưa tin: Đinh Thị Hoành


Tác giả: Đinh Thị Hoành
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết