• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
KẾ HOẠCH TRỰC HÈNĂM 2022
KẾ HOẠCH TRỰC HÈNĂM 2022- Chỉ thị 800/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về thực hiệnnhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dich COVID-19;          - Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022;          - Công văn 1691/ SGDĐT-GDPT ngày ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1